Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)

També es fa especial atenció a la violència masclista. Es realitzen tasques de prevenció, detecció precoç, identificació i primera atenció i s'estableixen els mecanismes d'informació i derivació als serveis especialitzats.

Servei d'informació, acollida i diagnòstic

 • Informació, orientació i atenció personalitzada a les dones, sobre qualsevol temàtica del seu interès
 • Informació, valoració i derivació de les dones a serveis especialitzats

Servei d'assessorament jurídic

 • Visites individuals de suport,  informació i assessorament
 • Orientació en tràmits pel reconeixement del dret a la justícia gratuïta i l'obtenció d'advocat/da del torn d'ofici
 • Acompanyament puntual a instàncies judicials i/o policials
 • Coordinació amb d'altres serveis municipals i/o comarcals

Servei d'atenció psicològica

 • Entrevistes individuals d'atenció psicològica
 • Grups terapèutics
 • Atenció a la violència: contenció, diagnòstic, derivació
 • Informació i coordinació amb la xarxa d'atenció psicològica i psiquiàtrica existent a la comarca i les vies d'accés
 • Atenció a la Llar d'Urgències de la comarca de l'Anoia

Servei d'acompanyament socioeducatiu

 • Assessorament a noies joves amb relacions de parella
 • Nocions de maternatge

 

Per més informació i descàrrega de formularis, visiteu el Departament de Benestar Social i Familía

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona interessada

Darrera actualització: 04.11.2016 | 09:54