Servei d'assessorament itinerant per a persones migrants (SAIM)

El Servei de Mediació Ciutadana és un servei públic d'atenció a tota la ciutadania, especialitzat en la prevenció i la resolució de conflictes dins l'àmbit comunitari. Inicialment, els casos arribaran al Servei de Mediació Ciutadana a través de la derivació des d'altres serveis del municipi (Serveis Socials, Policia Local, Atenció al ciutadà, CAP, centres escolars, Jutges de Pau, Mossos d'esquadra, regidors/es..). Objectius Facilitar als serveis públics, persones i entitats socials del territori, la mediació i la gestió de conflictes com a recurs per al canvi constructiu de les relacions entre les persones que conformen comunitats socials heterogènies. Treballar en la prevenció i resolució de conflictes comunitaris que impliquen a la població, amb independència de la seva procedència i origen sociocultural. Assessorar i treballar conjuntament amb els diferents serveis municipals en intervencions adreçades a la prevenció i gestió de conflictes. Tipologia de demandes El Servei de mediació Ciutadana de l'Anoia atén tots aquells conflictes que estiguin relacionats amb la convivència i que es donin a qualsevol dels municipis de la comarca. Els conflictes que seran abordats des del servei de mediació ciutadana son:  Conflictes entre veïns Conflictes derivats de la convivència en el municipi Ús espai públic Conflictes derivats de l' incompliment de les ordenances cíviques Conflictes que es donin en l'àmbit escolar Conflictes familiars Conflictes derivats d'activitats econòmiques Per més informació i descàrrega de formularis, visiteu el Departament de Benestar Social i Familía

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona interessada

Darrera actualització: 04.11.2016 | 09:54