Molí Paperer Munné

Situat a l'antic molí Cal Farreres, edificat a mitjans del segle XVIII. 

 

A mig camí entre la producció artesana del segle XIX i l'automatització actual, la fabricació de paper va conèixer una època de mecanització semicontínua en la qual coexistien antics sistemes amb noves màquines, en un procés gradual que va abastar des de mitjan segle XIX fins a la dècada dels seixanta del segle XX. 

Aquest període queda perfectament reflectit al Molí Paperer Munné.

En els darrers anys s'ha restaurat l'edifici i se n'han recuperat els usos tradicionals d'habitatge i centre de producció per fabricar paper de fil.

Darrera actualització: 20.02.2017 | 11:11