Casa Bas

Edificació senyorial de finals del segle XVII que pren el nom d'una de les primeres famílies propietàries de l'immoble.

Els baixos d'aquesta construcció feien funcions de muralla de la vila i la seva estructura arquitectònica incorpora una singular volta que en constituïa una de les d'entrades tancades amb portal.

Sobre aquesta volta està edificat l'espai corresponent a la sala tradicional i característica d'aquests tipus de cases pairals. Casa Bas acull la sala d'exposicions municipal Les Voltes de Casa Bas.

És en aquest espai on ha d'anar ubicada en un futur la Fundació Ràfols-Casamada/Maria Girona.

C/ D'Oló - 08786 Capellades - Barcelona (Catalunya)
Darrera actualització: 16.02.2017 | 14:09

Imatges