Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Capellades

Dimarts, 4 de maig de 2021 a les 00:30

El darrer dimecres del mes d’abril el Ple de l’Ajuntament celebrà la sessió ordinària, de manera telemàtica.

Primer es van aprovar les actes de les dues sessions anteriors. Després es va donar compte dels darrers decrets d’alcaldia i es va passar a aprovar el canvi de representants a la Junta de Govern de la Llar d’Infants, agraint com sempre la tasca realitzada voluntàriament per les famílies.

Seguidament es va aprovar per unanimitat el conveni entre l’Ajuntament de Capellades i l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) per a la campanya d’excavacions i recerca al jaciment de l’Abric Romaní. Tal com va explicar el regidor de Cultura, Àngel Soteras, “l’aportació en aquest cas és per a les excavacions del mes d’agost, sense especificar el número de persones que hi intervindran ja que en l’actual situació és difícil de preveure”. Els regidors de tots els grups van coincidir en valorar molt positivament la tasca realitzada des de l’IPHES fa ja molts anys a l’Abric Romaní de Capellades.

El regidor de Cultura també va ser l’encarregat d’explicar la bonificació aprovada novament per unanimitat en els preus públics de les entrades per a activitats culturals. Soteras va remarcar que “la proposta respon, d’una banda, a una voluntat estratègica d’atansar la cultura a tothom, de manera continuada, sense que el cost de les entrades sigui un fre, i , de l’altra, busca fer front a una situació conjuntural com l’actual, de greu dificultat econòmica”.

 

Les bonificacions seran del 25% per al públic jove – menys de 25 anys– i per a persones jubilades. Sempre que l’activitat es faci al Teatre de la Societat La Lliga, també per els socis de l’entitat comptaran amb aquest descompte. Els alumnes d’escoles de música o dansa –amb ensenyaments reglats- i també les persones en situació d’atur gaudiran d’un descompte del 50%.

 

Encara en aquest àmbit el regidor de Cultura va presentar el conveni aprovat entre l’Ajuntament de Capellades i l’entitat Xarxa per a l’any 2021. Els regidors van tornar a coincidir a l’hora de posar de relleu la tasca de promoció de la cultura, per a infants i famílies, en llengua catalana.

Seguidament els regidors van ratificar el decret amb la Declaració d’interès per al municipi del 120è. aniversari de la Societat La Lliga.

 

Acabat l’apartat de Cultura es va passar a Governació i Hisenda, tot aprovant la modificació del calendari fiscal d’enguany referent a la taxa de l’Escola Bressol Vailets. Seguidament es va donar compte al Ple de l’informe de control de l’exercici 2020 emès respecte l’Ajuntament i els seus organismes autònoms.

En aquest bloc el darrer punt va servir per presentar el conveni entre l’Ajuntament i L’Associació Companyia de Bombers de Capellades. El regidor de Governació, Jaume Solé, després de reconèixer la tasca efectuada pel cos de bombers voluntaris al llarg de tots aquests anys, va presentar el conveni de col·laboració, valorat en 2.000 euros.

Abans dels precs i preguntes es va incloure per urgència un darrer punt on es va aprovar destinar 2.500 euros per a les entitats que gestionin activitats per a joves en aquest 2021. El regidor de Joventut, Miquel Sabaté, va explicar com “en aquesta ocasió i en consonància amb accions que hem fet en altres àrees, hem considerat oportú afegir una bateria de punts en matèria d’igualtat de gènere en la valoració dels projectes que s’hi vulguin acollir. Amb tot creiem que se li dona un pes prou important, alhora que tampoc eclipsa altres aspectes a tenir en compte quan es valora un projecte juvenil”.

Darrera actualització: 04.05.2021 | 13:27