S’aprova el Pla Local de Joventut per als propers 4 anys

Dijous, 28 de gener de 2021 a les 00:05

El Pla Local de Joventut de Capellades 2021 - 2024 (PLJ), aprovat al darrer Ple de l'Ajuntament de Capellades, és el document que recull les línies estratègiques i les actuacions per al desenvolupament de les polítiques de joventut del municipi per als propers anys.

Per a l'elaboració d'aquest pla estratègic s'ha tingut com a referència l'eina de planificació de les polítiques de joventut al nostre territori, el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, així com els criteris que se n'estableixen: participació, transformació, integralitat i qualitat.

El nou Pla Local s'ha estructurat en dues fases: la diagnosi i el disseny, seguint les recomanacions de Direcció General de Joventut de Catalunya. La diagnosi incorpora l'anàlisi de la realitat i de les polítiques de joventut a Capellades. Una diagnosi establerta a partir de trobades presencials amb les persones joves del municipi, amb les figures tècniques de l'Ajuntament i altres serveis que treballen directa o indirectament amb el col·lectiu jove, a més a més  d'enquestes públiques i altres mecanismes de recollida de dades. En conjunt, un procés que va aconseguir l'opinió de més de 200 joves. 

El disseny, en canvi, recull les línies estratègiques en mirada cap al futur i responent a les necessitats juvenils detectades a la diagnosi. És l'eina que defineix els programes i les actuacions previstes en els propers 4 anys.

Fruit d'aquest procés, les línies estratègiques que es presenten al Pla Local de Joventut 2021 – 2024 Capellades són les següents:
 

  1. REFERÈNCIA JUVENIL: Referents Ajuntament – Construeix l’espai
  2. AVANÇA: Formació - Ocupació - Salut - Transport
  3. PARTICIPA: Cultura - Lleure i esport - Participació - Igualtat -  Inclusió


Aquest document només és una guia per encarar els propers 4 anys, però adaptable i flexible a les diferents necessitats que puguin sorgir i no estiguin reflectides en l'actual Pla Local. 

Darrera actualització: 28.01.2021 | 13:35