L’Ajuntament de Capellades crea una ajuda per als lloguers i el subministrament a les llars

Dijous, 28 de maig de 2020 a les 01:00

Aquesta és una ajuda específica que s’ha impulsat arran de la crisis econòmica provocada per la pandèmia del Covid-19. Des de l’Ajuntament de Capellades s’ha aprovat una ajuda amb 20.000 euros de dotació econòmica, que tindrà dues destinacions.

Així ho resumeix la regidora d’Habitatge, Adela Morera: “D’una banda, es destinarà a ajudar a pagar el lloguer i de l’altra, a pagar els subministraments habituals d’una llar. Cal, però, complir els requisits establerts a les bases. Aquesta és una mesura pensada per donar suport a les famílies que en aquest moment estan en una situació econòmica complicada”.

Les dues línies, que en cap cas poden ser acumulatives, són per pagar els rebuts dels mesos de març, abril o maig. Per al lloguer es pot arribar a un valor màxim de 1000 euros i per al pagament de subministres, 500 euros.

Les bases reguladores estableixen que per poder accedir a aquests ajuts, caldrà justificar que la seva situació d’atur és com a conseqüència de l’impacte econòmic i social arrel de la pandèmia de la COVID19, i també que la seva unitat familiar no disposa d’una renda suficient per a fer front a  aquestes despeses.

Les persones interessades en aquesta convocatòria ho hauran de sol·licitar mitjançant una instància genèrica i per a qualsevol dubte o aclariment poden consultar a l’Ajuntament via telèfon o correu electrònic.

La valoració de la puntuació de l’ajut es farà sobre criteris econòmics mitjançant la renda disponible mensual i sobre criteris socials de la situació socio-familiar, com per exemple el nombre de menors càrrec, ser família monoparental, tenir infants amb seguiment de l’EAIA, tenir menors amb discapacitat, no percebre la pensió d’aliments, estar en situació de violència masclista i/o violència intrafamiliar, no disposar de xarxa familiar i tenir dificultats d’accés al mercat laboral.

El percentatge de la puntuació es determinarà en una taula sobre el 20%, 40%, 60%, 80% i 100% del cost del lloguer o subministraments. Aquesta fórmula ens permetrà acotar més a les necessitats de cada unitat familiar i alhora que se’n puguin beneficiar el màxim nombre de famílies possible.

El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà a la persona beneficiària d’un sol cop amb la presentació prèvia dins el termini establert i amb els justificants que s’hi exigeixen.

 

Darrera actualització: 29.05.2020 | 12:14