La Generalitat aprova nous ajuts econòmics per a l'educació en el lleure i activitats extraescolars

Dimecres, 20 de gener de 2021 a les 00:10

Aquests 6 milions d'euros en ajudes es reparteixen en 3 modalitats diferents, segons informa la Generalitat.

Estan dirigits a empreses, persones treballadores autònomes i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars.

El Decret llei preveu tres modalitats d’ajut diferents:

  • Ajuts dirigits a entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ) que fan activitats de lleure educatiu entre setmana adreçades a infants i joves d'entre 3 i 18 anys: 1.500 euros per entitat.
  • Ajuts dirigits a persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars: 1.500 euros per sol·licitant.
  • Ajuts dirigits a entitats, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ): 2.500 euros per instal·lació.

La concessió d’aquests ajuts no requereix cap altra justificació que l'acreditació del compliment dels requisits exigits mitjançant una declaració responsable de la persona sol·licitant.

Rebran els ajuts les entitats, empreses i persones autònomes que compleixin els requisits i presentin les sol·licituds dins del termini establert.

El crèdit no exhaurit en una modalitat es podrà traspassar a qualsevol de les altres dues i, en cas que s’exhaureixi el pressupost global dels ajuts, el Decret llei preveu ampliar-ne la dotació.

Darrera actualització: 20.01.2021 | 13:50