El Ple de febrer aprova 2 mocions

Dimecres, 3 de març de 2021 a les 00:00

El darrer dimecres del mes de febrer es va celebrar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Capellades.

Després d’aprovar les dues darreres actes es va procedir a la contractació mitjançant arrendament financer d’una màquina escombradora per a la neteja viària. Es valora en positiu comprar aquesta escombradora per aconseguir una major eficiència i rendiment en el servei de la neteja. L’Alcalde, Salvador Vives, va explicar que aquesta escombradora permetria “una gran millora en la neteja de tots els carrers de la Vila”. Els 5 grups de la corporació van votar a favor de la contractació d’aquest subministrament.

Seguidament es va tornar a aprovar el conveni d’adhesió del Museu Molí Paperer de Capellades a la Xarxa de Museus. Tal com va explicar el regidor de Cultura, Àngel Soteras, “aquesta adhesió estava ja aprovada per Ple, però amb un parell d’errors en la minuta del conveni i per això, després de corregir-ho, ho tornem a aprovar”.

Encara es va mantenir la unanimitat en el punt referent a l’aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions per a ajuts socials d’urgència de l’any 2021. Tal com va explicar la regidora d’Acció social, Marta Alarcón, “aquestes bases es van aprovant des de l’any 2013 per cobrir necessitats bàsiques i que evitin l’exclusió”.

Després de donar compte dels decrets d’alcaldia de l’1 al 93 es va passar a la modificació del Pla General d’Ordenació de Capellades per poder dotar l’edifici del Cos de Bombers de Capellades d’una àrea suficient per a la seva explotació. El regidor de Governació, Jaume Solé, va ser l’encarregat d’exposar com “Capellades fa ja molts anys que disposa d’un Parc de bombers que ha estat possible gràcies a la generositat de moltes persones i governs anteriors. Amb el temps, però, ha quedat petit i s’ha de modernitzar. Aquesta ha estat una crida que fa molt que els Bombers demanen a la Generalitat. Sembla ser que ara hi ha un Programa de millores i recursos per als Parcs. Per això proposem avançar passos tot modificant el Pla General d’Ordenació. D’una banda parlem de requalificar part d’una parcel·la de propietat municipal de 383 m2, qualificada com a zona verda, com a sistema de dotacions, situada darrera el Parc per tal que es pugui ampliar. Després, fer el procés invers amb una altra parcel·la, també de titularitat municipal i de 383 m2”. Tots els grups van valorar molt positivament la tasca dels bombers i la necessitat d’estar preparats per tal de poder optar quan sigui possible al nou programa previst per la Generalitat.

També per unanimitat es va aprovar que, seguint la proposta que marquen els pressupostos de l’estat, s’incrementi els sous per a l’any 2021 del personal de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms en un 0’9%. El regidor d’Hisenda, Jaume Solé, va expressar però el seu desacord “amb el poc marge d’autonomia fiscal que ens deixen les lleis espanyoles. En alguns assumptes sembla que siguem un gestoria de l’estat”. També va expressar que “amb una millor autonomia local fiscal els ajuntaments podrien determinar millor les seves necessitats de organització de plantilla i les seves polítiques econòmiques”.

La sessió es va retransmetre en directe pel Canal YouTube, on encara es pot recuperar. Les dues hores van servir també per presentar l’aprovació inicial de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del servei d’esports per a l’exercici d’enguany; per aprovar una moció del Jovent Republicà presentada pels grups de govern tot reclamant mesures de prevenció, detecció i suport a la salut mental del jovent i una darrera moció també dels grups de govern en suport a Pablo Hasél.

 

Darrera actualització: 03.03.2021 | 13:47