Crònica del Ple del 2 de juliol 2020

Dimarts, 7 de juliol de 2020 a les 00:00

Aquest dijous es va celebrar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Capellades amb els regidors de la corporació municipal.

El Ple va començar amb la intervenció de l’alcalde, Salvador Vives, qui va informar d’un punt extraordinari per incloure a l’ordre del dia: l’aprovació definitiva després de la seva exposició publica dels comptes generals de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms del 2018 després d’haver estat  suspesa per l’estat d’alarma.

Després d’aprovar la darrera acta de l’anterior sessió es va donar compte dels decrets d’alcaldia i es va entrar en matèria aprovant per unanimitat les festes locals per al 2021: el dia 6 de febrer i el 16 d’agost.

Seguidament es va passar al nomenament del representant del consistori a la comunitat d’usuaris de l’aparcament segona planta de la plaça Catalunya, escollint a l’alcalde i en substitució el regidor Jaume Solé. S’hi van abstenir els regidors de l’oposició.

Després es va passar a modificar l’ordenança de tinença d’animals. El regidor Jaume Solé va exposar com aquesta ordenança s’havia aprovat amb tots els vots a favors dels regidors. “La modificació proposa modificar l’article 16 afegint que només podran donar menjar als animals les persones autoritzades. També incorporem un nou article que detalli les sancions previstes per a les persones no autoritzades que donin menjar als animals i per a les persones que acumulin faltes lleus. En qualsevol cas, s'engegarà primer una campanya de conscienciació i només després s'iniciaran els procediments sancionadors”.

Els regidors van votar votar-hi a favor, matisant l’èmfasi no en la voluntat sancionadora sinó en fer més pedagogia per evitar l’actual situació.

Seguidament es va passar a l’àrea d’acció social. Primer es va aprovar per unanimitat obrir la convocatòria de les ajudes per a urgències socials, tal com es fa des de fa diverses edicions. Seguidament es va aprovar també per unanimitat la modificació de les ajudes per al transport als estudis postobligatoris. Tal com va explicar el regidor de joventut, Miquel Sabaté, “enguany d’una banda hem doblat la partida econòmica destinada i de l’altra, hem canviat la taula de punts, per fer-la el màxim d’equitativa possible. La resta de la convocatòria és com cada any”.

Encara en aquest capítol es va aprovar la modificació de les bases reguladores a la convocatòria d’ajudes per a activitats joves. Tal com va explicar el mateix regidor, “la nostra proposta és allargar al màxim el temps per fer la justificació de les activitats, que es produiran durant tot aquest aquest 2020 i es podran justificar fins al març del 2021”. Els regidors van votar-hi tots a favor esperant que siguin moltes les entitats joves interessades a optar-hi.

Seguidament es va passar a la modificació de l’ordenança fiscal número 25, que és la taxa per a la prestació de serveis a la Piscina Blava aquest estiu, que serà més baixa que en edicions anteriors per donar el màxim de servei als capelladins i capelladines en aquest moment excepcional. Tal com va explicar el regidor d’Hisenda, Jaume Solé, “després del que ens ha passat tots tenim dret a aquest servei de Piscina. Obrirem amb limitacions, però ho farem complint la normativa i amb uns preus públics adequats a les circumstàncies”. Hi varen votar a favor els grups d’ERC, VdC, JxCapellades i Ciutadans i es va abstenir el PSC.

Llargament es va debatre els següents punts, amb les mocions presentades. La primera va ser per instal·lar un punt d’infermeria permanent a l’escola Marquès de la Pobla. La regidora d’Educació, Susana Moreno, va explicar que actualment al centre hi ha 6 alumnes amb necessitats educatives especials que necessiten atenció mèdica, més tots els casos que es donen de manera puntual. Per això es considera essencial aquesta figura. Tots els grups municipals van mostrar-s’hi partidaris i van votar-hi a favor, incloent la proposta del grup del PSC de demanar-ho ja de la manera més ràpida possible.

La següent moció va arribar presentada pel grup de Junts per Capellades, en rebuig a les ocupacions d’habitatge. La va presentar el regidor Jordi Xaubet demanant modificar la legislació actual que judicalitza la recuperació de l’habitatge per part del propietari. Després un llarg debat, es va desestimar la moció, amb els vots en contra d’ERC, VdC i el PSC i els vots favorables de Junts per Capellades i Ciutadans.

La tercera moció va ser presentada també per l’equip de govern en suport als treballadors de Nissan. El regidor Miquel Sabaté la va presentar explicant que els treballadors estan en vaga en protesta pel tancament de la seva factoria, malgrat els ajuts rebuts per les administracions públiques i les retallades sofertes pels treballadors. La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.

El darrer punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació dels comptes generals i de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms de l’any 2018. El regidor d’Hisenda, Jaume Solé, va presentar aquests números explicant com “l’Ajuntament segueix presentant els seus números en el tempo correcte. En resum el document mostra uns números amb equilibri patrimonial i un estalvi de prop de 500.000 euros. La gestió pressupostària mostra un compliment de la regla de la despesa i una situació general positiva. Aquest equilibri es manté amb els seus organismes autònoms”. Els números es van aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició.

Com és habitual d’una sessió ordinària, el Ple va acabar amb els precs i preguntes dels grups municipals.

Darrera actualització: 07.07.2020 | 11:45