Afectacions al trànsit per obres de millora a la carretera BV-2135

Dilluns, 29 de juliol de 2019 a les 00:00

Obres a la carretera BV-2135 del pk. 0+000 al pk. 2+929 als termes municipals de Capellades i La Torre de Claramunt

En el marc de les obres de Millora de revolts a la carretera BV-2135 del pk. 0+000 al pk. 2+929. TM Capellades i TM La Torre de Claramunt, es produiran les afeccions al trànsit descrites a continuació:

  • Les obres en el tram 1 fan necessari un desviament provisional per executar la fase 2 de la obra de drenatge. Mentre s’estigui executant aquesta fase 2, es desviarà el trànsit per la part ja executada de la següent manera:
  • El trànsit serà amb pas alternatiu, regulat amb semàfors durant 24h, Dates: 5 d’agost al 9 d’agost de 2019.
  • El carril provisional tindrà una amplada mínima lliure de 4 m en el punt més desfavorable, que permet el pas de tràilers.
  • Proteccions amb New Jerseys de formigó als dos costats del desviament.
  • Pavimentació amb una capa de mescla bituminosa en calent i pintura groga
  • Senyalització i abalisament provisional amb cons, balises lluminoses, sergents, senyals desviament, etc, complint la Norma 8.3-IC de senyalització d’obres. (s’adjunta PDF amb la senyalització)
  • Cal afegir que en el tram 3, i de manera puntual per motius de seguretat, s’han de fer talls puntuals totals, de màxim 5 minuts en els moments on hi ha perill de caiguda de material del desmunt, a la zona més alta propera al pont.

Darrera actualització: 29.07.2019 | 11:12