Servei d'ajut a domicili (SAD)

SAD Social

Els serveis socials bàsics d'ajuda a domicili són el conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar, adreçades a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament, d'integració social o manca d'autonomia personal.

Servei de suport personal

Servei que s'ofereix en el domicili de les persones que estan en situació de manca d'autonomia personal per a fer les tasques habituals de la vida quotidiana.

La professional que va al domicili fa tasques d'allitar, aixecar, preparar àpats, higiene personal, control de medicació, etc.

Servei de suport domèstic

Servei que s'ofereix en el domicili de les persones que tenen dificultats tant personals, socials com econòmiques per poder fer la neteja del seu habitatge.

Servei d'ajuda a domicili en l'alta hospitalària

Servei d'ajuda a domicili com a facilitador de l'alta hospitalària per acompanyar al pacient i la seva família en el moment de retorn al domicili.

 

SAD Dependència
  • Informar, orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents en l'àmbit de la gent gran i la dependència.
  • Donar atenció, suport i seguiment a les persones que fan demanda o bé són detectades per altres serveis o ciutadans, intervenint per resoldre situacions concretes.
  • Derivar als serveis especialitzats aquells casos que ho requereixin.
  • Tramitació de les sol·licituds del grau de reconeixement de dependència.
  • Programa Individual d'Atenció (PIA) a les persones que tenen fet el reconeixement de dependència.
  • Modificacions del PIA.
  • Detectar i prevenir situacions de risc i/o exclusió.

 

SAD Alta hospitalària 

Servei que dóna cobertura a tots aquells casos que necessiten d'un suport de 15 dies de sad després de l'alta hospitalària, i  que compleixen amb els requisits.

Objectius

  • Promoure la salut de la persona gran després d'una alta hospitalària
  • Prevenir reingressos hospitalaris
  • Acompanyar  a la persona cap a una nova situació

Persones beneficiàries

Persones que estiguin empadronades a qualsevol municipi de la comarca amb fractures, AVC, ICC, pacients respiratoris o pacients amb problemàtica social associada a la malaltia que es consideri necessari un SAD alta hospitalària.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona interessada

Darrera actualització: 04.11.2016 | 09:54