Demà dimecres, sessió ordinària del Ple del mes de febrer

Dimarts, 23 de febrer de 2021 a les 00:00

Aquest darrer dimecres del mes de febrer es farà a Capellades la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Capellades, a les 8 del vespre. Es podrà seguir en directe a través del Canal YouTube de l’Ajuntament de Capellades.

A l’ordre del dia hi ha previst 11 punts, dos dels quals inclosos per urgència. Primer s’aprovarà l’acta de les dues sessions anteriors, del 18 i 20 de gener. Seguidament es passarà a la contractació del subministrament mitjançant arrendament financer d’una màquina escombradora per a la neteja viària.

L’ordre del dia també destaca l’aprovació d’una convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions per a ajuts socials d’urgència de l’any 2021.

Després de donar compte dels decrets d’alcaldia de l’1 al 93, s’aprovarà la modificació del Pla General d’Ordenació de Capellades per dotar l’edifici del cos de bombers d’una àrea suficient per a la seva ampliació.

Seguint la llei 11/200 de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, es passarà l’aprovació d’un increment de sous per aquest exercici del personal de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms: Escola Bressol Vailets i Museu Molí Paperer de Capellades.

Abans dels Precs i Preguntes hi haurà una aprovació inicial de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del servei d’esports; una moció presentada pel Grup Municipal d’ERC en nom del jovent republicà de Capellades per reclamar mesures de prevenció, detecció i suport a la salut mental del jovent i una darrera moció presentada pels grups de VdC CUP i ERC, de suport a Pablo Hasel.

Darrera actualització: 23.02.2021 | 09:25