Darrera sessió del Ple de l’Ajuntament d’aquesta legislatura

Dimarts, 23 de maig de 2023 a les 00:00

El dimecres 17 de maig a les 8 del vespre va començar la darrera sessió d’aquesta legislatura que va començar felicitant al regidor Jordi Xaubet per naixement de la seva filla Mariona.

L’ordre del dia va ser llarg, amb 20 punts, començant amb l’aprovació per unanimitat de les 3 darrers actes i de l’augment de la convocatòria d’ajuts socials en espècie per aquest any. Tal com va explicar la regidora d’acció social, Marta Alarcon, “són ajuts per pal·liar la situació de vulnerabilitat, per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència que puguin sorgir d’ara a finals d’any.”

La unanimitat es va trencar amb l’aprovació de la modificació de crèdit número 6, -feta especialment per a despeses corrents i diversos convenis, tal com va explicar el regidor d’Hisenda, Jaume Solé-  que va comptar amb l’abstenció del PSC i de Ciutadans.

En els següents punts Ciutadans es va abstenir en l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit -factures i despeses de l’any anterior, presentades fora de temps pel proveïdor- i després es va donar compte del decret per a la liquidació del pressupost de l’exercici anterior tant de l’Ajuntament com dels seus dos organismes autònoms.

La unanimitat va tornar en l’aprovació dels següents punts on es va aprovar diversos convenis. En aquest sentit el regidor de Cultura, Àngel Soteras, va explicar que se’n feien tants a l’hora per garantir que es pugui continuar amb l’activitat prevista, malgrat tot el calendari electoral i de constitució dels nous consistoris.

El primer va ser una pròrroga del conveni de col·laboració entre l’agència catalana del patrimoni cultural -el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya-, que ara s’ha de renovar cada 4 anys.

Seguidament es va passar a l’acord de continuïtat del conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació pel desplegament del Pla Educatiu d’Entorn. En aquest cas l’alcalde i regidor d’Educació, Salvador Vives, va explicar que aquest acord està en vigor des de l’any 2007, “són una proposta de cooperació educativa que té com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu per a tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social”.

El següent conveni aprovat va ser el de col·laboració pel desenvolupament del catàleg de serveis del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania, del Consell Comarcal de l’Anoia amb l’Ajuntament de Capellades.

A continuació es va donar compte dels decrets d’alcaldia entre el 16 de març i el 5 de maig.

La unanimitat es va trencar amb el punt número 12, amb l’adhesió a l’Associació del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, abstenint-s’hi el grup de Junts per Capellades. El regidor Soteras va explicar com “aquest és un acord de llarg recorregut, amb diferents reunions, on s’ha anat definit com ha de ser aquesta entitat popularment conegut com a PACO i el marc de relació entre els seus membres, que finalment tindrà format d’associació i se n’ha redactat els estatuts”.

En aquesta sessió plenària s’ha aprovat un conveni amb el Grup Teatral de Capellades per aquest any 2023, valorat en 1.100 euros, per a la producció d’espectacles teatrals; un altre amb l’Agrupació Fotogràfica Capellades de 1.000 euros per l’organització d’esdeveniments i formació. En el conveni amb l’Esbart Dansot, de 4500 euros, el grup municipal de Ciutadans hi votà en contra. La unanimitat es va mantenir amb el conveni amb Gegants de Capellades per a la mobilitat, també de 1.000 euros. Seguidament s’aprovà per unanimitat l’addenda de 2.000 euros als 2.500 euros ja conveniats amb Xarxa Capellades per finançar el creixement d’activitat.

Els dos darrers convenis van aprovar les subvencions a les entitats esportives, que com va destacar la regidora d’esports Anna Xaus, a la darrera convocatòria es va gastar pràcticament tota la partida prevista -de 15.000 euros- i a les entitats juvenils.

Finalment es va aixecar la sessió, sense precs i preguntes per part dels regidors.

Darrera actualització: 23.05.2023 | 13:10