Estudi d’optimització energètica de l’enllumenat públic a Capellades

Dilluns, 10 de juny de 2019 a les 00:00

La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Capellades amb l’objectiu de conèixer l’estalvi energètic de l’enllumenat públic a Capellades.

Des dels serveis tècnics del consistori s’ha realitzat un treball previ que ha consistit en elaborar un inventari de tots els punts de llum de l’enllumenat a Capellades. A partir de l’inventari, Diputació ha pres mesures manuals amb un luxímetre dels carrers, places i vials amb l’objecte d’obtenir un mapa lumínic amb valors màxims, mínims i mitjanes i uniformitats.

A partir del mapa lumínic es realitza el càlcul de l’estalvi energètic , segons l’Estudi emès per Diputació una actuació amb tecnologies més eficients en les llumeneres de l’enllumenat públic suposaria  un estalvi econòmic amb una rebaixa en el cost del consum d’elèctric d’entre el 30 i 40 % de l’ actual.

Darrera actualització: 10.06.2019 | 16:59