Salvador Vives

Alcaldia, serveis tècnics, espais públics i sostenibilitat

Àmbits

  • Alcaldia -- Atenció Ciutadana, queixes i suggeriments, agenda corporació, serveis jurídics.
  • Serveis Tècnics -- Urbanisme i obres, contractació, sistemes d'informació, infraestructures tecnològiques, licències d'activitats, qualitat ambiental, urbanisme i obres.
  • Espais Públics -- Obra pública municipal, neteja i residus urbans, infraestructures culturals i festives, manteniment urbà i jardineria, manteniment equipaments i instal·lacions.
  • Sostenibilitat -- Medi ambient, gestió de l'aigua i eficiència i estalvi energètic.
Darrera actualització: 08.02.2021 | 13:25