Estat d'alerta a l'aqüífer Carme-Capellades

Dimecres, 21 de desembre de 2022 a les 00:00

L’Agència Catalana de l’Aigua ha tornat a renovar l’estat d’alerta de l’aqüífer Carme-Capellades, que es va acordar el mes de maig, i ha declarat per primera vegada l’alerta de tot el Sistema Ter-Llobregat.

Això comporta un seguit de restriccions en l’ús de l’aigua. En general, hi ha una limitació del consum d’aigua que no pot superar els 250 litres per habitant i dia.

Hi ha un seguit de limitacions en el reg:

+ Als jardins i zones verdes, tant públics com privats, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h).

+ La dotació de reg ha de ser la mínima imprescindible, evitant fer-ho en dies de pluja, i en cap cas superar una dotació de 450 m3/ha/mes.

+ Els regs particulars es poden regar com a màxim 2 dies per setmana.

Cal destacar que:

+ Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, amb excepció dels llacs artificials que facin de suport de vida aquàtica, en què es permet l’ús imprescindible de l’aigua pel seu manteniment.

+ Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. Aquesta prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, galleda i esponja.

+ Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols en matèria en suspensió a l’aire.

+ La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines només queda autoritzada en determinats supòsits concrets.

+ L’ús de l’aigua en granges connectades a la xarxa d’abastament queda limitat per a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals i del recinte, ajustant-se en tots els casos als valors previstos a la planificació hidrològica.

Per això des de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Carme-Capellades s’ha emès un comunicat per recordar que el nostre àmbit es troba immers en un doble estat d’alerta dels seus recursos hídrics, tant subterranis com en alta.

Per aquest motiu es vol reiterar que tots els habitants i usuaris compleixin amb les limitacions previstes en el Pla Especial de Sequera, i en qualsevol dels supòsits facin un ús el més restrictiu possible i l’estrictament necessari d’aquest recurs.

Finalment, el comunicat destaca que “des de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Carme-Capellades estem treballant conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal de fer el seu seguiment i poder revertir l’actual situació el més aviat possible”.

Darrera actualització: 21.12.2022 | 10:49