Mapa de casos de Covid-19 a Capellades

Dimarts, 25 de gener de 2022 a les 00:00

En aquest enllaç pots consultar el casos d'afectacions per coronavirus a Capellades.

Actualitzat a 27 de gener, a Capellades tenim:

- Els casos diagnosticats amb PCR els últims 7 dies són 214.

- Els casos diagnosticats amb PCR els últims 14 dies 338.

Incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies per cada 100.000 habitants: 6177.97

Taxa de reproducció de l’epidèmia ponderada setmanalment (rho7): 1.44 (l’epidèmia creix si és superior a 1)

Segons s'informa a la mateixa pàgina web, "TV3 elabora els gràfics del risc de brot seguint el sistema de càlcul utilitzat pel grup de Recerca BIOCOM-SC de la UPC i amb dades del portal Dades Covid de la Generalitat de Catalunya.

A partir de l’índex de risc podem situar orientativament la situació de cada territori en base a aquesta escala:

0-30 MOLT BAIX
31-70 BAIX
71-100 MITJÀ
101-200 ALT
+200 MOLT ALT

En els càlculs s'han exclòs els tres últims dies perquè contenen dades que s'actualitzen a mesura que avança el temps i sovint distorsionen la visió global.

Les variables que determinen el risc

Per obtenir el risc de brot d'un territori es tenen en compte diverses variables calculades a partir del nombre de casos diagnosticats.

D'una banda, es mesura la taxa rho, o taxa de reproducció de la malaltia, que s'obté a partir de la mitjana de persones que s'infecten a partir d'un mateix cas. Com més per sota es trobi del valor 1, més indicarà que l'extensió del virus va de baixa.

Aquesta variable es creua amb la incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants els últims 14 dies. És a dir, es pondera l'afectació en un període determinat sobre un volum concret de població.

És, alhora, una prospecció futura: un sistema de mesura del potencial infecciós, ens situa el volum de població que es podria estar contagiant a velocitat rho.

El creuament d'una variable i una altra dona com a resultat l'índex de creixement potencial de brot o índex de risc. Ara bé, un índex més alt d'una regió sobre una altra també cal observar-lo en relació amb la densitat de població, ja que com més quantitat de ciutadans convivint en un espai més reduït, més gran pot ser la incidència d'un brot, i a l'inrevés.

Alhora, un brot concentrat en un indret localitzat, com ara una residència o una empresa, pot repercutir negativament en les xifres d'una regió sanitària sense que la realitat obligui a témer per l'extensió dels contagis".

Darrera actualització: 27.01.2022 | 13:28