Dades sobre la Covid-19 als 4 centres educatius de Capellades

Dilluns, 23 de novembre de 2020 a les 00:00

Segons la nova aplicació Traçacovid del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, avui 23 de novembre, no hi ha cap grup confinat a Capellades.

Les dades dels casos covid-19 als centres educatius s’obtenen del buidatge de les dades que cada centre introdueix a l’aplicació Traçacovid. Aquesta aplicació dona suport als centres educatius en el marc del Protocol de casos covid-19 als centres educatius.

Els directors i directores són les persones encarregades d'introduir els possibles casos del seu centre a la Traçacovid, i també d'especificar l'estat del centre (obert o confinat). La Traçacovid recupera les dades del personal i de l’alumnat dels sistemes d'informació del Departament.

Traçacovid

La Traçacovid recull la informació següent:

 • Dades globals
  • Nombre de grups estables
  • Estat del centre:
   • Obert: funcionament presencial ordinari del centre. En aquest estat pot ser que hi hagi grups classe confinats i alumnes, i també personal del centre o professionals externs confinats o amb resultat d’una PCR positiva.
   • Confinat: el centre, en la seva totalitat, no pot fer classes presencials, atès que els grups estables i els professionals que hi treballen estan confinats.
  • Nombre d’alumnes confinats
  • Nombre de personal docent, PAS (d’administració i serveis) i PAE (d’atenció educativa) confinat
  • Nombre d’altres professionals externs confinats
 • Dades individuals

  Es recullen els casos als quals se’ls ha fet una prova PCR, en què s’especifica la data de la prova, la data i el resultat de la prova (positiva o negativa), i la data de retorn al centre educatiu. Cada registre s’introdueix quan el director o directora té la certesa que en aquella persona se li ha fet una prova PCR.

 • Configuració dels grups estables

  Aquesta informació s’obté dels sistemes d’informació del Departament i fa referència a l’alumnat, personal docent i PAS (d’administració i serveis) / PAE (d’atenció educativa), i altres professionals que intervenen en els centres educatius.

Àmbit de la Traçacovid

La Traçacovid recull les dades de tots els centres públics i privats que imparteixen els ensenyaments reglats.

Darrera actualització: 23.11.2020 | 11:37