Sessió ordinària del mes d’octubre

Dimecres, 7 de novembre de 2018 a les 00:00

Aquest dimecres 31 d'octubre es va fer la sessió ordinària del mes d'octubre de l'Ajuntament de Capellades.

Després d’aprovar les actes de les darreres sessions es va procedir a delegar a favor del Consell Comarcal de l’Anoia les competències municipals per sancionar les infraccions que es produeixin en matèria de residus.

L’Alcalde va explicar que prèviament, ja fa uns mesos, s’havia cedit la gestió dels residus al mateix Consell i que ara es cedia la potestat sancionadora. A més a més va afegir que s’havia establert que els diners que es recullin d’aquestes sancions es destinaran a campanyes informatives sobre aquesta matèria.

Tant en aquest punt com en el següent, l’adhesió de l’Ajuntament a l’ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals del Consell Comarcal, es va tirar endavant la votació per unanimitat.

L’ordre del dia va continuar també aprovant per unanimitat l’extinció d’una plaça del cos de vigilants per traspàs del seu titular –Toni Miquel Oliva- el passat 4 d’octubre, tal com és costum en aquests casos.

Després de donar compte dels darrers decrets aprovats es va continuar amb la creació , per unanimitat, del lloc de treball de caporal de la Policia Local de Capellades, amb les funcions exigides per la llei establerta, modificant la relació de llocs de treball i dotant-la plaça dels recursos econòmics necessaris. En aquest punt l’alcalde, Aleix Auber, va explicar que la creació d’aquesta plaça era necessària per guanyar en la qualitat del servei i en la seva flexibilitat, fins i tot en períodes on el cap de policia no hi sigui per motius laborals o vacacionals, es podria comptar amb un figura del mateix rang. 

El Ple va continuar amb l’aprovació definitiva, després d’haver ja tirat endavant la provisional, del conveni de col·laboració en matèria de controls d’alcoholèmia, amb aportació d’etilòmetre subscrit entre l’Ajuntament de Capellades i el Servei Català de Trànsit.

Abans de passar als habituals precs i preguntes, es va aprovar primer una proposta d’acord d’adhesió a l’aliança Educació 360.

Tal com va explicar la regidora de l’àrea, Susana Moreno, “aquesta és una iniciativa impulsada des de 30 institucions públiques que té per objectiu posar en relleu l’àmbit no formal i de lleure, on sovint es fan més paleses les desigualtats. Un espai que s’ha treballat a Capellades des de diverses instàncies”.

En el darrer punt es va passar a l’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’assistència tècnica informàtica de la gestió i manteniment dels sistemes informàtics i de comunicacions, software i hardware, de l’Ajuntament de Capellades i l’Escola Bressol Vailets, convocant la seva licitació. El regidor Jaume Solé va explicar com “la nova llei de contractació ens obliga a posar els contractes i subministres de tercers al dia. Hem fet el de la Deixalleria, el de la gestoria i al febrer ens venç el de la fotocopiadora, entre d’altres. Això són recursos tècnics i també polítics, però els assumim. Avui, resumint, aprovem un ´suport global a l’administració electrònica´. No és només un assessorament informàtic ja que l’administració electrònica és un recurs que la nostra administració ha de prendre, sí o sí. Valorarem no només la millor oferta econòmica sinó també valors tècnics, socials de qualitat i el pla de treball que se’ns presenti”.

Darrera actualització: 07.11.2018 | 10:04