L’Ajuntament de Capellades comença el seu Pla d’Igualtat Intern

Dimarts, 26 de febrer de 2019 a les 00:00

S’acaba de posar en marxa el procés d’elaboració del Primer Pla intern d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Capellades, adreçat al personal que hi presta serveis.

Aquesta és una acció que s’ha emprès des de la regidora d’Equitat. La regidora de l’àrea, Adela Morera “els plans d’igualtat serveixen per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a l'ajuntament, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Aquest Pla ens marcarà uns objectius a seguir per a fer efectiva la no discriminació”.

Un Pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, tal i com determina la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Al consistori capelladí aquest procés ha començat al febrer i finalitzarà el mes de juliol, amb la participació del conjunt del personal, a través d’entrevistes i enquestes així com en el treball conjunt en la representació legal de les persones treballadores en la fase d’aprovació del Pla, es busca la participació del conjunt del personal de l’Ajuntament de Capellades.

Aquesta acció compta amb el suport de la l’Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona, que en fa el seguiment i ofereix un servei de consultoria externa per a la realització de les fases de diagnosi i disseny del Pla.

Darrera actualització: 26.02.2019 | 10:37