Afectacions a l’aigua de Capellades

Dimecres, 19 de juny de 2019 a les 01:00

Des dels Serveis Tècnics Municipals ens informen que aquest dilluns s’ha fet una actuació en la instal·lació de filtratge de l’estació de  tractament  d’aigua potable (ETAP)  que ha provocat canvis en el gust i l’olor de l’aigua de Capellades. Aquesta afectació, però, no té conseqüències per a la salut dels usuaris.

L’aigua es capta del pou de la Font Cuitora i abans d’entrar al dipòsit de capçalera en el camí del Cementiri, passa per un sistema de filtratge que n’assegura la potabilitat. Aquest dilluns es va fer una substitució de les resines que serveixen per baixar la duresa de l’aigua i el contingut de sulfats que té l’aigua de Capellades. Aquesta substitució, que s’ha de fer periòdicament per garantir que treballin sempre amb un rendiment alt, pot haver ocasionat aquest canvi de percepció en l’olor i el gust, que no afecta la salut.

Els efectes del canvi de resina aniran a la baixa al llarg de les properes hores amb les regeneracions que fa la instal·lació a la planta, desapareixent a finals de setmana.

Paral·lelament també aquest dilluns, dins el manteniment habitual de la xarxa d’aigua, s’ha tallat una canonada feta malbé per substituir-la. Per fer aquesta obra ha calgut tallar l’aigua de la zona afectada. Llavors, en tornar-la a donar, la primera glopada sempre surt diferent, amb més aire i un color amarronat. En aquests casos, el problema es soluciona deixant córrer l’aigua durant un temps reduït, ja que ràpidament s'elimina l’aigua i la terra, sortint amb la claredat habitual.

El control de la qualitat de l’aigua es fa segons els decrets RD 140/2003 i 902/2018 , i els resultats de les analítiques es pengen mensualment en el taulell d’anuncis que hi ha al carrer 11 de Setembre. En el controls diaris que estem realitzant els paràmetres de qualitat compleixen els requisits del  Decret.

 

Darrera actualització: 19.06.2019 | 15:40

Imatges

Serveis Tècnics